พล.อ.พรพิพัฒน์   เบญญศรี

ผบ. ทสส.

 

 พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม

ผบ.นทพ.

 

พล.ท.สุชาติ สุทธิพล
รอง ผบ.นทพ. (บ)

 

พล.ท.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ
รอง ผบ.นทพ. (พ)

 

พล.ต.สำราญ ไชยริปู
ผอ.สนภ.๑ นทพ.

 

พ.อ.อมรินทร์ เทศนธรรม

ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.

 

หน่วยขึ้นตรง สนภ.๑ นทพ.
tv
post
sitti
gerEGGe
 
ภาพกิจกรรม นพค.๑๔
   

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ “ ครั้งที่ ๑๔ ”

เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อมรินทร์ เทศนธรรม ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. พร้อมคณะนายทหาร ร่วมกิจกรรมสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ” ครั้งที่ ๑๔ เพื่อเทิดพระเกียรติคุณระลึกถึงวีรกรรม แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทหารกล้า ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จว.จบ.

 

อดีตผู้บังคับบัญชาทอดกฐินสามัคคี

เมื่อวันที่ ๔ พ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย พล.ต.สำราญ ไชยริปู ผอ.สนภ.๑ นทพ. พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ พล.อ.สมหมาย เกาฏีระ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีต ผบ.ทสส. เป็นประธาน ฝ่ายฆาาวาส ในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จว.จบ.

พิธีปล่อยขบวนยานพาหนะ และเครื่องจักรกล

เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อมรินทร์ เทศนธรรม ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนยานพาหนะ และเครื่องจักรกล ชุดปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บก.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.

ขุดลอกสระเก็บน้ำ

เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดยผบ.นพค.๑๔ ฯ รอง ผบ.นพค.๑๔ ฯ พร้อมด้วย จนท.ช.พัฒนา ตรวจพื้นที่ดูความก้าวหน้างานขุดลอกสระเก็บน้ำ บ.ตากแว้ง ต.วังตะเคียน อ.เขาสมิง จว.ต.ร. เพื่อเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งที่จะมาถึงและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

พิธีมอบทุน มสยช.

เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. จัดผู้แทนเป็นประธาน พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นที่กันดาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ อาคารรับรอง นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณธิคุณ

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) เวลา ๑๙๐๐ โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.จัดผู้แทนพร้อมกำลังพล ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตร.

วันปิยมหาราช

มื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๑ เวลา ๐๖๐๐ บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ.อมรินทร์ เทศนธรรม ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. พร้อมกำลังพลเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตร.

วันรักต้นไม้

เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. ร่วมกิจกรรมปลูกป่า/ปลูกต้นไม้ ภายใต้ชื่อ” จิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอบ่อไร่ จว.ตร.

ให้การต้อนรับ ผบ.นทพ.

เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.อมรินทร์ เทศนธรรม ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. นำกำลังพลเข้ารับฟังการบรรยายสรุป การตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สนภ.๑ นทพ. จาก ผบ.นทพ. ณ อาคารเอนกประสงค์ สนภ.๑ นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉช.

เข้าร่วมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย พ.อ.อมรินทร์ เทศนธรรม ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. นำกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๒ คัน
ร่วมกับส่วนราชการและประชาชน เข้าร่วมโครงการจิตอาสา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ณ บริเวณสวนศูนย์สุขภาพ อ.บ่อไร่ จว.ตร.

   

กพร.

 

   
FACEBOOK : หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา