พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ

ผบ. ทสส.

พล.อ.ธงชัย สาระสุข

ผบ.นทพ.
พล.ท.นเรนทร์ สิริภูบาล
รอง ผบ.นทพ. (บ)
พล.ท.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ
รอง ผบ.นทพ. (พ)
พล.ต.สำราญ ไชยริปู
ผอ.สนภ.๑ นทพ.
พ.อ.อมรินทร์ เทศนธรรม
ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.
หน่วยขึ้นตรง สนภ.๑ นทพ.
tv
post
sitti
gerEGGe
 

 

ภาพกิจกรรม นพค.๑๔
   

วันคล้ายวันสถาปนา นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. ครบรอบปีที่ ๔๙ ปี

เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. นำกำลังพลให้การต้อนรับ พล.ต.สำราญ ไชยริปู ผอ.สนภ.๑ นทพ. และคณะในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วย พร้อมทั้งให้โอวาทในการปฏิบัติงาน และเป็นประธานในพิธีทำบุญและอุทิศส่วนกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. ครบรอบปีที่ ๔๙ วันที่ ๑๒ ก.ค.๖๑ ณ นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.

สนันสนุนหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

เมื่อวันที่ ๔ ก.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.จัดกำลังพลและรถประปาสนามให้การสนับสนุน และแจกจ่ายน้ำดื่ม ให้กับ หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ออกให้บริการกับพี่น้องประชาชนใน พื้นที่ หมู่บ้านทับทิมสยาม๐๑ ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จว.ตราด

ให้การต้อนรับ ชุดตรวจ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.ให้การต้อนรับ พล.ต.อนุชา ยันตรปกรณ์ รอง เสธ.นทพ.(พ) และคณะ ในการเดินทางมาตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในพื้นที่ อ.โป่งน่ำร้อน จว.จันทบุรี

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จว.ตราด

เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. จัดกำลังพลชุดวิทยากรและครูฝึกให้การสนับสนุนสำนักงานวัฒนธรรม จว.ตราด ในการจัดการฝึกอบรมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จว.ตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.

สำรวจพื้นที่ประมาณการเสนอของบประมาณ ปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๐ มิ.ย.๖๑ ผบ.นพค.๑๔ พร้อม จนท.นพค.๑๔ เดินทางไปประชุมประชาคมผู้นำท้องถิ่น ชุมชน และหัวหน้าส่วนความมั่นคงในพื้นที่ ตำบลช้างทูน ตำบลหนองบอน อ.บ่อไร่จว.ตราด พร้อมรับข้อมูลการพัฒนาพื้นที่ ในแต่ละตำบลเพื่อนำข้อมูลไปสำรวจประมาณการเสนอของบประมาณในปี ๒๕๖๓ ต่อไป

กิจกรรมบริจาคโลหิต

เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเนื่องจากเจ็บป่วยและประสบอุบัติเหตุ ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด

กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาบ่อไร่"

เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาบ่อไร่" ในการทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ต.ช้างทูน อ.บ่อไร่ จว.ตราด

ชุดตรวจประเมินการปฎิบัติตามนโยบายและการพัฒนาหน่วย

เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.เบญจพล รังษีภาณุรัตน์ หัวหน้าชุดตรวจประเมินการปฎิบัติตามนโยบายและการพัฒนาหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และคณะที่ได้เดินทางตรวจการปฎิบัติงานของ นพค.๑๔ ฯ ณ นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.

งานพระราชทานเพลิงศพบิดาของกำลังพลหน่วย

เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. จัดผู้แทนเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ บิดาของ พ.จ.อ.ชวลิต โกปาก กำลังพลหน่วย ณ วัดเสม็ดใต้ อ.บางคล้า จว.ฉะเชิงเทรา

ซักซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. ซักซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อเตรียมการรับตรวจการปฎิบัติตามนโยบายและการพัฒนาหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.

กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐)

เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้ว่าราชการ จว.ตราด เป็นประธานในพิธี ณ สวนรุกขชาติ อ.เมือง จว.ตราด

พิธีส่งมอบโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และร่วมกับราษฎรปลูกต้นไม้ให้กับชุมชน ณ ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จ.บ.

โครงการสานฝันปันน้ำใจ

เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย.๖๑ บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. มอบ​ที่พักอาศัยให้เด็กนักเรียนยากจน ตามโครงการสานฝันปันน้ำใจ สร้างที่พักอาศัย ปี ๒๕๖๐ (รอบ ๔ ) ให้กับ ด.ช.ทักษิณ ประทุมวาล ณ ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จว.จ.บ.

กบ.ทหาร ตรวจเยี่ยม

เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.ให้การต้อนรับคณะจาก กบ.ทหาร ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำสายงานด้านส่งกำลังบำรุงของหน่วย ณ นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.

   

กพร.

 

   
FACEBOOK : หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา