พล.อ.พรพิพัฒน์   เบญญศรี

ผบ. ทสส.

 

 พล.อ.ดร. ธนเกียรติ ชอบชื่นชม

ผบ.นทพ.

 

พล.ท.สุชาติ สุทธิพล
รอง ผบ.นทพ. (บ)

 

พล.ท.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ
รอง ผบ.นทพ. (พ)

 

พล.ต.สำราญ ไชยริปู
ผอ.สนภ.๑ นทพ.

 

พ.อ.อมรินทร์ เทศนธรรม

ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.

 

หน่วยขึ้นตรง สนภ.๑ นทพ.
tv
post
sitti
gerEGGe
 
ภาพกิจกรรม นพค.๑๔
   

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๒ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ศาลาประชาคม อ.เมือง จว.ตร. โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผวจ.ตราด เป็นประธานในพิธี

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๖๒ บก.ทท. ( นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. จัดผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมร่วมจัดกิจกรรม และมอบของขวัญให้กับเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมงาน จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ อบต.นนทรีย์ , ร.ร.บ่อไร่วิทยาคม อ.บ่อไร่ จว.ตร. และ อบต.ทุ่งขนาน , อบต.สะตอน อ.สอยดาว จว.จบ.

อบต.ราม จ.สุรินทร์ ดูงานศูนย์การเรียนรู้

เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๒ บก.ทท. ( นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. จัดผู้แทน ต้อนรับคณะอบต.ราม จ.สุรินทร์ เข้าการศึกษาดูงาน พร้อมจัดวิทยากรเพื่อให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ โดยมีจำนวนผู้เข้าศึกษาดูงาน จำนวน ๑๐๐ คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ

มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด

เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๒ บก.ทท. ( นทพ.) โดย พล.ต. สำราญ ไชยริปู ผอ.สนภ.๑ นทพ. พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เดินทางมอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อ.สอยดาว จว.จบ.

เตรียมความพร้อมรับมือจาก “พายุโซนร้อนปาบึก”

เมื่อวันที่ ๔ ม.ค.๖๒ ศบภ.นทพ. โดย ศบภ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. ได้เตรียมความพร้อมรับมือจาก “พายุโซนร้อนปาบึก” เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป - ศบภ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย กำลังพล จำนวน ๑๒ นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ อย่างใกล้ชิดต่อไป ณ ศบภ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตร.

   

กพร.

 

   
FACEBOOK : หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา