พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ

ผบ. ทสส.

พล.อ.ธงชัย สาระสุข

ผบ.นทพ.
พล.ท.นเรนทร์ สิริภูบาล
รอง ผบ.นทพ. (บ)
พล.ท.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ
รอง ผบ.นทพ. (พ)
พล.ต.สำราญ ไชยริปู
ผอ.สนภ.๑ นทพ.
พ.อ.อมรินทร์ เทศนธรรม
ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.
หน่วยขึ้นตรง สนภ.๑ นทพ.
tv
post
sitti
gerEGGe
 

 

ภาพกิจกรรม นพค.๑๔
   

อบต.บ้านหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.จัดกำลังพลและวิทยากรจากหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้การต้อนรับ คณะจาก อบต.บ้านหลวง จว.พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓๗ คน ในการเดินทางมาทัศนศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้ ณ นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.

สภากาแฟจังหวัดตราด

เมื่อวันที่ ๙ พ.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากร จ.ตราด (สภากาแฟ) ประจำเดือน พ.ค.๖๑ พร้อมทั้งแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่มารับตำแหน่งใหม่กับส่วนราชการใน จว.ตราด ณ ศาลา ๑๐๐ ปี จว.ตราด

ให้การต้อนรับชุดตรวจ สตน.ทหาร

เมื่อวันที่ ๓ - ๑๑ พ.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.ให้การต้อนรับชุดตรวจ สตน.ทหาร ในการเดินทางมาตรวจราชการและตรวจงาน ณ นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.

ททบ.๕ ถ่ายทำละครสั้น

เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. จัดเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้การต้อนรับและสนับสนุนข้อมูล สถานที่ ให้กับทีมงานจาก ททบ.๕ ที่มาถ่ายทำละครสั้นเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.

ประชุมชี้แจงกำลังพล ๒ พ.ค.๖๑

เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วย ให้กับนายทหารและกำลังพล ณ ห้องประชุม บก.นพค.14 สนภ.1 นทพ.

วันรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

เมื่อวันที่ ๖ เม.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.นำกำลังพลเข้าร่วมพิธีวางพาน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลาประชาคม จังหวัดตราด

จุดบริการประชาชนเทศกาลสงกรานต์

เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. นำกำลังพลเข้าร่วมการตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดย มีส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วม ณ สี่แยกบ่อไร่ ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จว.ตราด

พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.นพค.๑๔

เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๑ บก.ทท.(นทพ.) โดยนพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. ได้กระทำพิธีรับ - ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา ผบ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ. ระหว่าง พ.อ.ณัญฐวุฒิ นิลนนท์ (ท่านเก่า) และ พ.อ.อมรินทร์ เทศนธรรม (ท่านใหม่) ณ.นพค.๑๔ สนภ.๑ นทพ.

   

กพร.

   
FACEBOOK : หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๔ สำนักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา