พิธีส่งมอบโครงการก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวประทวน กองพลนาวิกโยธิน